Lidmaatschap en contributie

Kan ik tussentijds opzeggen?
Vaak krijgen wij binnen Badminton Groep Zuid de vraag of er ook tussentijds opgezegd kan worden. Dit is helaas niet mogelijk. De vereniging probeert de contributie zo laag mogelijk te houden. Om dit te kunnen garanderen is het dat wat betreft opzeggingen of opschorten een streng beleid gevolgd wordt.

Toch kan het zijn dat u als lid in een situatie komt en badminton is niet meer mogelijk. U wilt niet de contributie voor de rest van het seizoen betalen en u wilt graag een oplossing. Wij adviseren u dan contact op te nemen met één van de bestuursleden. Zij kunnen dan in overleg met andere bestuursleden een voorstel doen.

Ik stop gewoon met betalen!
Badminton Groep Zuid is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond. Bij deze bond kunnen wij gebruik maken van een incassobureau. Badminton Groep Zuid zal u eerst netjes twee maal schriftelijk op de hoogte brengen van de betalingsachterstand. Indien er geen reactie komt zullen wij de opdracht geven aan een incassobureau. Het is in deze verstandiger om in gesprek te blijven met het bestuur.