Ik wil graag opzeggen hoe gaat dat en wat zijn de voorwaarden?

Helaas wilt u uw lidmaatschap van BGZ beëindigen. Dit kan door middel van een brief of e-mailbericht aan één van de bestuursleden.
Opzeggen bij BGZ kent een aantal voorwaarden, deze komen overeen met de statuten van de vereniging en de regels van het huishoudelijk reglement. Een kopie hiervan vindt u hier.

Voor alle leden die voor september 2015 zijn lid geworden van BGZ geldt:

  • Opzeggen voor het nieuwe seizoen moet voor 1 juni. U zegt dan op
    voor het nieuwe seizoen wat start in juli.
  • Na 1 april kunt u voor het nieuwe seizoen een verzoek van opzeggen doen bij het bestuur.
    In principe bent u te laat met opzeggen en moet u het seizoen doorbetalen.
    Echter is het bestuur altijd bereid te kijken of de opzegging toch akkoord is. Het kan ook zijn dat de penningmeester u een afkoopvoorstel doet.

Voor leden die na september 2015 zijn lid geworden bepaalt de startdatum de eerst mogelijke opzegdatum.
Een opzegging moet uiterlijk in de 11de maand na de start of de verlenging van het lidmaatschap binnen zijn bij het bestuur.
Bent u te laat dan wordt uw lidmaatschap met 12 maanden stilzwijgend verlengd.

Badminton Groep Zuid kent een jaarlidmaatschap. Dit doen wij zodat wij voor alle leden de laagste contributie die wij kunnen vragen kunnen garanderen. Door een jaarlidmaatschap is er financieel een kleiner risico.
Verenigingen mogen wettelijk gezien nog steeds jaarlidmaatschappen aangaan. De voorwaarden hiervoor, waaraan BGZ voldoet, kunt u lezen op de site van NOC*NSF.