Missie en visie

Badminton Groep Zuid, een vereniging ontstaan door een groepje badminton liefhebbers die graag met elkaar op een recreatieve manier een wedstrijd spelen. Hier was samen spelen en sportiviteit en gezelligheid de basis. Een club die is uitgegroeid tot een vereniging voor iedereen vanaf 16 jaar die beginnend, gevorderd en competitief sport, maar nog steeds veel waarde hecht aan samenzijn en de ontmoeting op en naast het veld.

Visie: Recreatief, sportief badminton voor iedereen vanaf 16 jaar. De vereniging is laagdrempelig.

Badminton Groep Zuid heeft als visie dat badminton voor iedereen vanaf 16 jaar toegankelijk moet zijn. We willen zowel sociaal als financieel toegankelijk zijn voor leden binnen en buiten Arnhem.

Shuttles worden altijd geleverd door de vereniging.

Badminton Groep Zuid werkt op een non-profit basis. Dit betekent dat alle binnengekomen gelden opgaan aan uitgaven voor de leden. Binnenkomende gelden van contributies, activiteiten, loterijen, sponsors, toernooien of een andere inkomsten bron zal altijd besteed worden aan nieuwe activiteiten, vaste lasten, e.d. BGZ heeft de contributie zo opgesplitst dat er een deel gespaard word voor een jaarlijkse grote activiteit en bij jubilea een (gratis) feestavond.

BGZ kent een onderverdeling van groepen. Deze verdeling is goedgekeurd op een ledenvergadering.

– Aspirant (tiener) lid      vanaf 14 jaar. (in overleg en alleen bij voldoende ruimte)

– Volwassen lid                 vanaf 16 jaar.

Badminton Groep Zuid maakt geen verschil tussen niveaus, leeftijd of sekse binnen de volwassen leden. Onze leden spelen allemaal met elkaar en door elkaar. Het labelsysteem wordt gebruikt om wedstrijden samen te stellen en van partijen te wisselen.

Missie:

De missie van de vereniging is om binnen Arnhem en omstreken het recreatief badminton op de kaart te zetten en een alternatief te zijn en blijven voor de competitieverenigingen die meer prestatiegericht en resultaatgericht hun badmintonactiviteiten vorm geven. Wij doen dit door onze activiteiten zo breed mogelijk aan te bieden voor een scherpe prijs. Naast badminton worden regelmatig andere activiteiten georganiseerd die verbindend zijn en waarbij de ontmoeting, gezelschap en plezier een belangrijke voorwaarde zijn. Dit doen wij voor en vooral samen met onze leden.

Ledenvergadering:

Regelmatig wordt een ledenvergadering georganiseerd. Deze ledenvergadering is ervoor om verantwoording geven de keuzes van het afgelopen jaar. Ook word tijdens de ledenvergadering de boekhouding van het voorgaande jaar gecontroleerd en gekeurd.

De ledenvergadering beslist over bepaalde zaken en bepaald de koers van de vereniging. Beslissingen worden democratisch gemaakt doormiddel van stemmen.

Bestuur en commissieleden:

Het bestuur van de club voert de koers uit die tijdens een ledenvergadering is ingeslagen. Zij maakt direct beslissingen. De bestuursleden zijn verkiesbaar en vaak herkiesbaar. Dit gebeurd ook weer door stemming. Er is geen minimaal aantal bestuursleden. Primaire taak van het bestuur is om de vereniging financieel gezond te houden, te zorgen dat er gebadmintond kan worden op de speeldagen en dat er voldoende liquide middelen zijn om de kosten voor de activiteiten te kunnen voldoen.

Commissieleden zijn leden die tijdelijk in een commissie stappen die een bepaald aandachtsgebied hebben. Er kan een vaste commissie zijn of een tijdelijke. Een vaste commissie is een activiteitencommissie die de jaarlijkse activiteiten voor de club verzorgd. De samenstelling kan vast zijn, maar mag ook wisselen. Er is geen jaarlijkse stemming of verkiezing voor deze commissies. Deze gaan in afspraak met het bestuur en met de andere leden van de commissies.

Activiteiten commissie

Op dit moment bestaat onze activiteitencommissie uit Quan, Edwin C, Mendel en Gerard.