voorkant_1.jpg

Het bestuur

De leden van het dagelijks bestuur:

 

Henk Jansen: Voorzitter

Henk Jansen is de coördinator van de club. Ons oudste en langst zittende bestuurslid. Zeer nauw betrokken bij alle aspecten van de vereniging. Henk verzorgt de eerste opvang voor de nieuwe mensen en geeft instructie.
Telefoon: 026-3215247

 

Ortwin Heij: Secretaris

Ortwin Heij is de secretaris. Hij verzorgt de contacten met derden. Houd de koers van de club in de gaten. Bewaakt de doelstelling van de club. Hij is verantwoordelijk voor de ingaande en uitgaande post. Organiseert met vrijwilligers de toernooien. Ortwin geeft tevens instructie.
Telefoon: 026-3256646

 

Ferry Jansen: Penningmeester/ Ledenadministratie

Ferry Jansen is penningmeester en verzorgd de ledenadministratie.
Telefoon: 026-8441712

Peter Jansen: Algemeen bestuurslid
Peter is algemeen bestuurslid en vervuld allerlei taken binnen het bestuur.